ریاضیات و هندسه
مروارید علوم 

مساحت مثلث با معلوم بودن سه ضلع آن برابرحاصل جذر  (( p×  ( p -a) ×  (p - b) ×  (p-c ) است که در آن p نصف محیط مثلث است وa,b,c ضلعهای مثلث هستند. 

مساحت مثلث برابراست با:     نصف حاصلضرب  يك قاعده  در ارتفاع نظيرش

مساحت متوازی الاضلاع برابر است با:    حاصلضرب  يك قاعده در ارتفاع 

مساحت مستطیل برابر است با :    طول × عرض  

مساحت لوزی برابر است با :   نصف حاصلضرب دو قطر

مساحت مربع برابراست با :   حاصلضرب یک ضلع در خودش ( يا مجذور يك ضلع )

مساحت ذوزنقه برابر است با:    2÷ ( حاصل جمع دو قاعده × ارتفاع )

 

محیط چندضلعی ها بالا برابر است حاصل جمع اندازه ی ضلع های آنها

 

مساحت دایره برابر است با :    شعاع×    شعاع ×  ۱۴/۳

محیط دایره برابر است با :      قطر ×  ۱۴/۳

مساحت بیضی برابر است با :  نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک × ۱۴/۳

مساحت کره برابر :    شعاع ×  شعاع  × ۱۴/۳× 4

حجم کره برابر :     3 ÷ ( شعاع ×  شعاع ×  شعاع ×   ۱۴/۳×  4 )

حجم استوانه  برابر است با :   مساحت قاعده ×  ارتفاع    یعنی ( شعاع × شعاع × ارتفاع ×  ۱۴/۳ )

مساحت بدنه ( سطح جانبی )استوانه برابر :  ارتفاع× ۱۴/۳× قطر

حجم منشور برابراست با:   مساحت قاعده × ارتفاع

مساحت بدنه ( سطح جانبی ) منشور برابر :محیطقاعده× ارتفاع

حجم هرم برابر است با:   3 ÷(مساحت قاعده × ارتفاع )           

حجم مخروط برابر است با:    3÷ (مساحت قاعده ×  ارتفاع )

حجم مکعب مستطیل برابر  : طول× عرض×  ارتفاع 

[ چهارشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 17:39 ] [ سید تقی حسینی دوآبی ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

نويسنده :
سید تقی حسینی دوآبی
دبیر ریاضی شهرستان سوادکوه ( پل سفید )